EK QuizPlaats de bijnaam bij de juiste nationale ploeg

De campagne is afgelopen.