Enquête met de hand schrijven

De enquête neemt hoogstens enkele minuten in beslag. De antwoorden die u geeft, worden alleen gebruikt in een artikel dat verschijnt in de Week van het Nederlands (5 tot 9 oktober).